Digitale transformatie gaat over zakelijke transformatie en de impact van de toenemende digitalisering op toegepaste technologie(-services), informatie, medewerkers, klanten,  leveranciers, diensten, producten, bedrijfsprocessen en overheden.

Er zijn een 6-tal belangrijke onderdelen die een digitale transformatie succesvol maken:

1. Uw roadmap.

Wij benadrukken dat digitale transformatie niet kan plaatsvinden zonder een dwingende en onwrikbare Business visie. Uw bedrijfsleiding is uiteindelijk verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van uw Business strategie. Uw I&T verantwoordelijke(n) identificeren de specifieke technologische doelstellingen op basis van het door u bepaald beleid en doelstellingen.

2. Uw technologiestack.dienst transformatie bollen

Investeringen in technologie mogen nooit een gok zijn; het is echter een berekend risico. De flexibiliteit van uw technologiestack/architectuur moet er voor zorgen dat deze gemakkelijker aan te passen is. Uw bedrijf, nadat u een digitale Transformatie roadmap heeft, moet beschikken over de juiste technologiestack waarop door te bouwen is.

3. Uw innovatieve vaardigheden.

De sleutel tot het uitvoeren van een dergelijke continue transformatie is uw brede focus op innovatie vaardigheden. Het is géén sprint die als innovatieproject even iets nieuws implementeert.

4. Uw besturing.

U erkent het belang van formeel bestuur volledig. Uw organisatieleiding, die richting geeft en goedkeuring verleent aan financiering op hoog niveau, alsmede gemengde teams samenstelt en toezicht heeft op project-niveau.

5. Uw financiële skills.

Tijdens elke transformatie, moet er wijs worden omgegaan met de beschikbare fondsen. Slim kosten besparen om geld vrij te maken en intelligent investeren zijn de belangrijke instrumenten.

6. Uw change management skills.

Transformaties slagen als gevolg van het vermogen om uw organisatie aan te passen aan verandering, evenals de kracht om het momentum te ondersteunen. Om deze sterkte te gebruiken is een concrete structuur nodig, het juiste talent en uw continue aandacht.

Met de diensten van De Zuit worden de benodigde vaardigheden ingebracht. Vakmensen met ervaring met transformaties, die starten bij het maken van een Roadmap (Navigatie), het doorvoeren van de vernieuwing (Transitie) en een flexibele operationele omgeving (Regie).

NAAR BOVEN