We willen we u graag meenemen langs een aantal aspecten van Functioneel Beheer. Waarom is het verstandig om serieus voor uw informatievoorziening te zorgen?

Natuurlijk wilt u dat uw medewerkers en klanten met informatie werken, die betrouwbaar, wendbaar, schaalbaar en innovatief is. 

Bewegingen waar uw Informatie en Technologie (I&T) mee te maken krijgt:

  • Veel van uw applicaties worden vooral als SaaS-dienst in
  • Uw technische infrastructuur wordt steeds meet meer uitbesteedt.
  • Van uw I&T organisatie wordt veel flexibiliteit verwacht: in aantallen en in kennis.

Belangrijk is de verdeling van tijd, aandacht en talent die u besteedt aan de regie. Uw ICT wordt vanuit Functioneel Beheer gevoed; voor een optimale vertaling van eisen en wensen naar beschikbare functies. Uw management geeft de kaders aan en uw gebruikers de details. Continu en open voor verbeteringen en vernieuwingen.

De Flow van de rollen, taken en vaardigheden zijn gedefinieerd vanuit ‘Hét Handboek voor de functioneel beheerder’ (© Daniël E. Brouwer en Martijn Buurman, uitgeverij Nubiz).

De werkwoorden: ondersteunen, regisseren en verbeteren geven de kaders goed aan.

Het doel? Omzetten van gegevens in informatie. Daarvoor is het zaak de diverse triggers op te vangen. Dít levert de continue stroom van noodzakelijke verbeteringen. De regie over het totaal richt zich op de Waarde, de waarde voor uw organisatie.

De Zuit levert u drie diensten in samenhang, Navigatie, Transitie en Regie. Door Navigatie bepaalt u uw doelen en zetten wij deze samen om in concrete acties.  Onze Transitie-dienst zorgt ervoor dat uw veranderingen optimaal worden doorgevoerd. Met Regie houdt u uw I&T-leveranciers in de grip, wordt er met uw organisatie voortdurend afgestemd en worden uw medewerkers ondersteund met de juiste vaardigheden.

De professionaliteit van uw eigen functioneel beheerders wordt versterkt op basis van reële doelen, met de inzet van ervaren vakmensen, die altijd het voortouw nemen.

Maak samen met ons een plan waarin goed beschreven staat wat u bedoelt met: voldoende hoeveelheid capaciteit, op het juiste moment de juiste informatie beschikbaar op het door u gewenste apparaat en uiteraard tegen acceptabele kosten.

Het inrichten van efficiënt en effectief functioneel beheer vindt plaats vanuít uw bedrijfsprocessen.

Uw informatievoorziening sluit daar naadloos op aan. De invulling vindt plaats door vanuit uw bedrijfsvoering de diverse Functioneel Beheer rollen en taken goed te beleggen. Dit kan zijn vanuit een van uw primaire processen, vanuit uw ondersteunende applicaties of langs een belangrijke beheerfunctie. De kunst is om een dekkend geheel te verkrijgen, waar het belang van elk onderdeel de passende tijd, aandacht en vaardigheden vereist. Uw organisatie verdient dit, letterlijke en figuurlijk.                                           

Waarom zou u uw energie (talent, tijd en aandacht) in Functioneel Beheer steken?

  • Uw organisatie is in staat te sturen op de gewenste kwaliteiten en resultaten.
  • Uw informatievoorziening is betrouwbaar, levert waarde én vernieuwt continue.
  • Uw service leveranciers versterken uw business, en blijven dat doen.

Neem gerust contact met ons op. We bepreken graag onze mogelijkheden om samen uw informatiehuishouding te optimaliseren. Uw uitdagingen en onze ervaring. Een succesvolle combinatie.

NAAR BOVEN