De regie van de informatievoorziening binnen uw organisatie zorgt voor: het invullen en optimaliseren van uw sturing, uw verbeteringen, uw aanpassingen, uw instandhouding, uw ondersteuning en uw bewaking van de werking hiervan. Om uw zinvolle informatie te managen is het BiSL Next® raamwerk van nut.

dienst informatie kwadrant

Rond een kern van gedefinieerde en gedragen drijfveren (rood) van een organisatie, wordt vanuit een viertal perspectieven (geel) naar vier domeinen (blauw) gekeken. Een continue aandacht voor deze aspecten zorgt voor een optimale invulling binnen uw organisatie. Ondersteund met een set tools en processen voor elk onderdeel is het zaak aan het geheel te blijven werken. Of het nu (b.v.) de operatie van de technische infrastructuur, de verbetering van de diensten, de strategie van de business of het bestuur over de gegevens is, elk aandachtsveld moet zichtbaar worden ingevuld en vereist continue aandacht.

Om uw informatiebeheer te bepalen, kan een set basis eisen worden gebruikt als startpunt (zie cirkeldiagram).

cirkeldiagram

Verder uitwerking kan plaatsvinden om uw specifieke eisen en wensen, voorwaarden en voorschriften (compliance), security en privacy, e.d. te bepalen.

Maak uw scope niet te groot, bekijk de behoeften van een logische groep samenwerkende organisatie-eenheden. Hierdoor blijven de eisen en wensen concreet en haalbaar.

Alleen bij algemene organisatie toepassingen kan op samenhang worden ingestoken zonder de specificiteit te verliezen.

De Zuit levert met zijn Navigatie, Transitie en Regie diensten de fundering onder optimaal informatiemanagement.

dienst informatie 9vlaksUw business bepaalt vanuit uw diensten/producten/ processen/organisatie/ medewerkers/klanten/ leveranciers de behoeften voor een waardevolle informatie (& technologie) landschap.

 

De vakmensen van De Zuit kunnen vanuit hun ervaring met deze materie nuttige ondersteuning leveren, vernieuwingen faciliteren en transities leiden.

NAAR BOVEN