Natuurlijk werkt De Zuit graag samen met partijen en personen die in dezelfde markt actief zijn als wij en waar beide partijen er vertrouwen in hebben dat er over en weer toegevoegde waarde geleverd kan worden waar voor alle betrokkenen iets positiefs uit valt te halen.

Conclusion Zuyd

Conclusion is sinds 2013 ook in Zuid Limburg gevestigd en maakt sinds 2015 als een van de “founding fathers” deel uit van de Brightlands Smart Services Campus te Heerlen. Sinds begin 2018 heeft de eenheid op de campus de status van een zelfstandige unit binnen Conclusion gekregen, genaamd:

conclusion zuyd logo

Bauduin Consultancy

Bauduin Consultancy is gestoeld op een stevig track-record in de IT, met een accent op commerciële waarde. Tegenwoordig heeft Bauduin Consultancy zich met name toegelegd op thema’s die betrekking hebben op AVG/GDPR.

logo bauduin