De dienst I&T Transitie levert ondersteuning bij uw zakelijke verbeteringen en vernieuwingen. Bij het voorbereiden, leiden, helpen en beheren van uw projecten, agile teams en innovatieprocessen. Met oog voor alle belangen en onderlinge samenhang.

Een transitie is een structurele verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op het gebied van cultuur, kennis, vaardigheden, technologie, diensten en toepassingen. De vakmensen van De Zuit zijn, vanuit hun gedegen kennis, durf om te veranderen en jarenlange ervaring bij diverse (types van) organisaties, in staat deze transities, samen met u en uw organisatie, door te voeren.

Om de transities allen doelmatig te laten verlopen zijn een zestal zaken (minimaal) van belang.

 1. Bekende, haalbare, uitdagende en duidelijke doelen (samen met een onderliggende missie)
 2. Bij uitvoering is een continue inzicht in de voortgang belangrijk om tijdig te kunnen bijsturen waar nodig
 3. De resultaten moeten zichtbaar en meetbaar opgeleverd worden
 4. Het overzicht op het geheel (portfolio, roadmap, backlogs) voorkomt wachttijden en verstoringen
 5. De geplande benodigde middelen en capaciteiten moeten voortdurend tegen de realiteit worden gecheckt
 6. Het matchen van de kennis en vaardigheden met de eisen en wensen bepalen de mate van succes.

De vorm die gekozen wordt om de transities door te voeren, wordt samen bepaald. Aan de hand van de gewenste organisatievorm wordt de inrichting doorgevoerd. Soms is een project (of projecten) de beste structuur, soms kan een agile-scrum raamwerk optimaal zijn en vaak zijn combinaties van beiden effectief en efficiënt.

dienst transitite schema

Bij transities is de inzicht en de invloed op het Totaal cruciaal. We stellen ons dan ook continue deze vragen om te valideren of de veranderingen nuttig zijn en om te verifiëren of de uitvoering volgens plan verloopt.

 • Doen we voldoende? Gebruiken we onze kracht optimaal?
 • Worden de geplande/verwachtte baten ook echte verzilverd?
 • Leveren de transities de juiste resultaten? Waarop baseren we dat?
 • Doen we het steeds beter Leren we van onze fouten of herhalen we deze?
 • Doen we de dingen goed? Gebruiken we onze leermomenten en is het efficiënt wat we doen?
 • Doen we de goede dingen? Zijn de uitgangspunten nog valide of is wereld verandert?

Dit alles bij elkaar betekent dat de kwaliteit van de transities significant omhoog gaan. Dat vertaalt zich in een tevreden organisatie, tevreden klanten en een positieve bijdrage aan de bedrijfsvoering.

NAAR BOVEN