Na een opeenvolging van crises (financieel, economisch, politiek, vluchtelingen) is nu wel zeker dat de stabiliteit en welvaart van de afgelopen halve eeuw niet meer in vergelijkbare vorm terugkeert. Wat onveranderd blijft is de continue verandering.

Intussen gaan de ontwikkelingen op het vlak van IT onverminderd voort. I&T als een Service (Cloud) is ondertussen beschikbaar, er ontstaan (en blijven) hierdoor hybride vormen, het ‘Internet of Everything’ maakt de wereld weer plat, nuttig omgaan met grote hoeveelheden gegevens vereist expertise, robotisering staat nog in de kinderschoenen (maar komt), Blockchain zorgt voor een paradigma verschuiving in de financiële en dienstverlenende markten.

De digitale transformatie is gestart en ontwrichtingen van markten blijft. Zakelijke innovatie is een primair bedrijfsproces geworden; I&T blijft daarbij een primair bedrijfsmiddel

Snellere veranderingen zijn nodig (agile). Dit betekent: meer I&T met een geringe investering en flexibele betaling naar gebruik. Meer functionaliteit voor minder geld. Aandacht richten op Informatie & Functionaliteit en platforms als service aanschaffen.

De rollen en taken van de I&T organisatie wijzigen hierdoor flink. Het zelf doen, aangevuld met wat ad-interim expertises, is onvoldoende. De aandacht verschuift naar de regie van de complexiteit: Het aansturen van leveranciers, het voortouw nemen bij verbeteringen en het houden van inzicht in en invloed op uw informatievoorziening.

Gebruik de beschikbare services optimaal, op een wijze die uw business sterk maken. Dit vraagt om ervaring waar u graag op flexibele wijze gebruik van zou willen maken en ook op dat vlak nemen de mogelijkheden toe: de AOW grens is naar 67 jaar getild en er ontstaat dus een groeiende groep aan ervaren IT-ers. Ervaren IT-ers voor wie het doen van werk-van-toegevoegde-waarde belangrijker is dan een vaste baan.

De Zuit gaat gebruik maken van die groeiende ervaring binnen de IT sector, met name juist om die regelende rol, die centrale spil functie, het schakelpunt tussen bedrijfsvoering en informatievoorziening, in te vullen.

MISSIE:

Waartoe is De Zuit op aarde?
Om waardevolle I&T diensten te leveren, op basis van jarenlange ervaring, die onze klanten zichtbaar helpen om hun doelstellingen te bereiken. Onze services zijn graag actief in het Hart van uw I&T.

Wij specialiseren ons in de regeltaken, samenwerken door inzicht in en invloed op, bij het richten, sturen én uitvoeren.

KERNWAARDEN:

Ons motto is “beleef het voordeel van onze ervaring!”.
Wij zijn er op gericht het voortouw te nemen. Door ons vakkundig enthousiasme, samen met u de Zaak te verbeteren, door het ervaren van onze motivatie.

Bij het realiseren van onze missie zijn de volgende kernwaarden herkenbaar:

  • we werken met zichtbaar plezier >>> gemotiveerd
  • we leveren onze diensten regionaal >>> dichtbij
  • we nemen het voortouw >>> initiatiefrijk
  • we werken niet plaats of tijd gebonden >>> overaltijd
  • we delen onze ervaring met anderen >>> samenwerkend

NAAR BOVEN

De Zuit-5