De technologische ontwikkelingen zetten zich met een exponentiele groei door.

  • Mooi: meer kansen voor u en uw bedrijf om hier gebruik van te maken (groei, marktpositie, innovaties).
  • Uitdagend: hoe kunt u hier op inspelen zonder de boot te missen (de concurrentie raast voorbij)?
  • Lastig: heeft u en uw bedrijf de tijd, de aandacht, het budget en het talent in huis om te kunnen reageren?

We hebben er hier een aantal voor u op een rij gezet:

Blockchain

Blockchain is een gedeeld, gedistribueerd, gedecentraliseerd en getokeneerd grootboek, onafhankelijk van individuele toepassingen of deelnemers. Een blockchain (blokketen) is een keten van data-elementen, blokken (blocks) genoemd, in volgorde van totstandkoming. De blockchain is decentraal en open. Dit wil zeggen dat er niet één instantie of bedrijf eigenaar is maar dat niemand exclusief eigenaar is. Data kan met blockchain veiliger worden verspreid over verschillende databases terwijl de toegang verbetert. De lijst met mogelijke toepassingen groeit.

AI / Kunstmatige intelligentie

Het is een concept waarbij computers taken uitvoeren waar normaal gesproken menselijke intelligentie voor nodig is. De mogelijkheid om AI te gebruiken om besluitvorming te verbeteren, bedrijfsmodellen en ecosystemen opnieuw uit te vinden en de klantervaring te innoveren. Hoewel de term ‘intelligentie’ moeilijk te definieren is, gaat men er van uit dat redeneren en problemen oplossen een goede toepassing is. Zoekalgoritmen en expertsystemen zijn ook bruikbare toepassingen.

5G / 5e generatie mobiele netwerk

5G is de logische opvolger van 4G en zal snelheden kunnen bereiken waar je momenteel alleen maar van kunt dromen. En hoewel 5G als toekomstmuziek klinkt, is het niet ondenkbaar dat je binnen afzienbare tijd toegang hebt tot het onvoorstelbaar snelle mobiele netwerk. Ontwikkelingen als blockchain, IoT en AI voeren de druk op.

IoT  (IoE) / Internet of Things (Everything)

Een netwerk van fysieke objecten met ingebouwde technologie om te communiceren en te registreren (sensing) en/of om op basis van de meetwaarden de eigen besturing aan te passen en/of te interacteren met de buitenwereld. De meerderheid van de internetgebruikers bestaat in de toekomst uit semi-intelligente apparaten, zogenaamde embedded systems. Alledaagse voorwerpen worden hierdoor een entiteit op het internet, die kunnen communiceren met personen en met andere objecten, en die op grond hiervan autonome beslissingen kunnen nemen. Deze devices zullen naar verwachting ook enorme data collectie en verwerkingen initiëren (Big Data).

Data Analytics / Data Science

Accurate informatie is goud waard in tijden waarin de druk om snelle beslissingen te nemen toeneemt. Data Analytics helpt u om te segmenteren en voorspellen, maar vooral bij het sturen op basis van alle beschikbare data. Analyse van data kunt u op strategisch niveau inzetten om complexe organisatie-gerelateerde vraagstukken op te lossen zodat u de juiste keuzes kunt maken in uw hele organisatie.

Edge computing

Edge computing beschrijft een computer topologie waarin informatieverwerking en content verzameling en-levering dichter bij de bronnen van deze informatie worden geplaatst. Dit vermindert de communicatie bandbreedte die nodig is tussen sensoren en de centrale data door het uitvoeren van Analytics en kennis generatie op of nabij de bron van de gegevens. Met Edge computing, zal elk apparaat-of het nu een smartphone, drone, sensor, robot, HVAC-eenheid, autonome auto, of andere intelligente apparaat- een deel van de verwerking van gegevens uitvoeren.

Spraak gestuurd

Steeds meer interfaces tussen gebruikers (mensen) en toepassingen van I&T vindt plaats via spraak. Soms om het gemak te vergroten, soms omdat de geschreven taal te complex is om via toetsenborden in te geven, soms omdat handen voor andere zaken nodig zijn en soms om een dialoog te faciliteren. De hoeveelheid toepassingen stijgt en het gemak wordt steeds meer ingezien.

Drones

Een onbemand luchtvaartuig of drone is een luchtvaartuig zonder piloot aan boord. Op afstand, al of niet automatisch, bestuurd. Van enkele centimeters groot tot helikopter grootte. Naast militair gebruik zijn de civiele toepassingen groot. Inspecties, filmen, sensoren, metingen, klimaatonderzoek, bouwtoezicht, bevoorrading, enz. Continue uitbreiding van toepassingen. Waarbij de regulering op dit moment in veel landen nog bepaald wordt!

Robotics

Robotica is een interdisciplinaire tak van techniek, die werktuigbouw, elektrotechniek, computerwetenschap, en anderen omvat. De Robotica behandelt het ontwerp, de bouw, de verrichting, en het gebruik van robots, evenals computersystemen voor hun controle, sensorische terugkoppeling en informatieverwerking.

Digital Twins

De industriële toepassingen breiden zich uit en worden steeds vaker aangestuurd door een zogenoemde ‘digital twin’: een dynamisch software model dat gebouwd wordt met behulp van kunstmatige intelligentie. Het is een mix van simulatie-, 3D- en sensortechnologie waarbij een fysiek object een digitale representatie van zichzelf krijgt. Digitale tweelingen zijn feitelijk de volgende stap in simulatie.

Chatbots

Een chatbot is een geautomatiseerde gesprekspartner. Het is dan ook een samenvoeging van het woord ‘chat’ en ‘robot’. Chatbots zijn te vinden op websites en in bijvoorbeeld Instant Messenger-programma’s. De meeste chatbots dienen om een bepaalde dienst aan te bieden. Productinformatie, vraagbaak en klantenservice zijn veelgebruikte toepassingen.

3D printen

Een 3D-printer is een apparaat dat op basis van digitale “bouwtekeningen” (computerbestanden) driedimensionale objecten kan produceren. Dit gebeurt door het object laag na laag op te bouwen. Printen met gels, poeder, vloeistoffen, beton, polymeren en plantaardige stoffen worden al gebruikt. Het is ontstaan uit de prototype technieken, maar wordt nu voor werkende, nuttige creaties op locatie gebruikt.

VR / virtuele realiteit

VR simuleert een omgeving via een computer om een gebruiker via diverse zintuigen onder te dompelen in een ervaring. De meeste VR-omgevingen zijn visueel en auditief, via speciale stereoscopische brillen en geluid. Het gebruik bij praktische doelstellingen nemen een grote vlucht o.a. op het gebied van architectuur, petrochemie, games, VR simulatoren voor medici, militairen, de lucht- en scheepvaart en de automobielindustrie.

Uiteraard is dit een dynamisch overzicht en een kleine selectie van de vele technologische ontwikkelingen die nu en in de toekomst plaatsvinden. Wat belangrijk is dat u vanuit uw organisatie continue naar de markt kijkt en luistert om te onderkennen welke u raakt, direct (eigentoepassing) of indirect (via een dienst of product).

De Zuit claimt zeker niet van al deze nieuwe trends alles te weten. Wel hebben we veel ervaring met het gebruik van digitale toepassingen en willen graag samen met u zoeken, inrichten of besturen; via onze diensten Navigatie, Transitie en Regie. Specialismes zijn te leren, ervaring met zakelijke I&T hebben we al.

NAAR BOVEN